Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” – post vacant; dep.dos. 10.10.2023

Angajator: Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”, şos Berceni nr. 10, Sector 4, București

Post vacant: consilier gradul II (asistent medical)

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier: 

 • studii superioare în domeniul asistență medicală generală, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime de minimum 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor absolvite;
 • certificat de liberă practică cu aviz valabil la data concursului;
 • utilizare PC (Word, Excel, Internet Explorer) la nivel avansat.

sau

 • studii superioare în domeniul economic, juridic, administrație publică, biologie, psihologie, sociologie, asistență socială, management, absolvite cu diplomă de licență;
 • diplomă care atestă absolvirea unui program de învățământ în domeniul asistenței medicale (școală postliceală, liceu sanitar);
 • vechime de minimum 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor superioare absolvite;
 • vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor din domeniul asistenței medicale;
 • utilizare PC (Word, Excel, Internet Explorer) la nivel avansat.

Calendar concurs: 

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 10 octombrie 2023; 
 • proba scrisă se va desfășura în data de 18 octombrie 2023; 
 • proba interviu se va desfășura în data de 24 octombrie 2023. 

Telefon: (0770) 433 540

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://spital-obregia.ro/ 

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.