Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” – post psiholog; dep.dos. 10.10.2023

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” – post psiholog; dep.dos. 10.10.2023

Angajator: Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”, şos Berceni nr. 10, Sector 4, București

Post vacant: psiholog practicant (autonom), Secția Clinică Psihiatrie IV

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog: 

  • studii superioare de specialitate;
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • atestat liberă practică de psiholog practicant autonom;
  • minim 1 (un) an vechime ca psiholog stagiar.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 10 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 18 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 24 octombrie 2023. 

Telefon: (0770) 433 540

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://spital-obregia.ro/ 

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.