Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”, Bucureşti – post psiholog; dep.dos. 28.04.2023

Angajator: Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”, Bucureşti, Calea Griviței nr. 4, sectorul 1

Post vacant: psiholog practicant

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 28 aprilie 2023;
  • proba scrisă;
  • proba interviu.

Telefon: 0213189188

Sursa: https://www.spcaroldavila.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.