Sociocultural

Sociocultural – caracteristică ce reuneşte calitatea foarte generală a socialului cu nota de valoare implicată de cultural. Termenul este tot mai larg utilizat întrucât permite sublinierea variaţiilor şi diferenţierilor ce intervin în acelaşi cadru social în dependenţă de particularităţi culturale, cum sunt tradiţiile, moravurile, mentalitatea, sistemele de simbolizare etc. în interpretările de psihologie socială orientată materialist-dialectic, nu se foloseşte termenul restrictiv de cultural ci acela de sociocultural, pentru că şi fenomenele culturale se explică fundamental prin social (P. Golu).

Accesați: Dicționar de psihologie