Sociocognitiv

Sociocognitiv – calificare dată laturii sociale a proceselor cognitive. Acestea sunt sociale prin geneză (formarea modelelor percepţiei, elaborarea limbajului şi gândirii) ca şi prin funcţionare şi destinaţie, întrucât cunoaşterea este un proces social-istoric, colectiv şi comunicaţional. În sens restrâns, se dă calificativul de sociocognitiv acelor procese de cunoaştere ce au ca obiectiv, obiecte, relaţii, acţiuni de ordin social (persoane, atitudini, clișee de grup, dezvoltare socială etc.) şi aceasta în forma percepţiei, gândirii, memoriei sociale.

Accesați: Dicționar de psihologie