Şoc (la testul Rorschach)

Şoc (la testul Rorschach) – Şocurile sunt reacţii de „stupoare afectivă”, de perturbaţie emoţională provocate subiectului prin particularităţile anumitor planşe ale testului Rorschach, al căror impact antrenează o dezorganizare mai mult sau mai puţin durabilă a procesului asociativ. Pentru a admite existenţa unui şoc, trebuie să fie prezenţi cinci indici dintre următorii: modificarea brutală a productivităţii, modificarea modurilor de aprehensiune, absenţa răspunsurilor aşteptate sau curente, sărăcirea conţinuturilor, tendinţa de refuz, recurgerea la comportament, exclamaţii, digresiuni, comentarii. Şocurile principale apar la planşele color (în special roşii), în raport cu o reactivare pulsională greu tolerată, sau la planşele negre, la care subiecţii prezintă fie manifestări de angoasă masivă, fie reacţii defensive.

Accesați: Dicționar de psihologie