Serviciul de Protecție și Pază – post psiholog; dep.dos. 27.04.2023

Angajator: Serviciul de Protecție și Pază, București

Post vacant: psiholog

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii superioare specialitatea psihologie cu diplomă de licență;
  • experiență în domeniu de minim 2 ani în organizații, clinici, cabinete private etc;
  • formarea profesională complementară și/sau master și cunoașterea unei limbi de circulație internațională reprezintă un avantaj.

Calendar concurs: transmiterea dosarelor de concurs până la data de 27 aprilie 2023

Sursa: https://www.ejobs.ro/user/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.