Semnal

Semnal – element senzorial asociat cu un obiect sau cu o situaţie. Un sunet, o lumină, o imagine pot deveni, pentru animalele condiţionate la aceşti stimuli, semnale vestitoare de hrană sau de şoc electric. Animalul nu cunoaşte decât semnale. Proiectarea unei umbre asupra unei moluşte, de exemplu, declanşează la aceasta o reacţie de retragere; vederea pieptului colorat al măcăleandrului determină o reacţie agresivă la masculul din această specie de păsări. În toate cazurile este vorba de stimuli specifici, purtători ai unui mesaj datorită căruia animalul îşi adaptează comportamentul la realitate. În relaţiile interumane şi îndeosebi în cuplul mamă-copil există schimburi permanente de semnale ale climatului afectiv, dintre care unele scapă conştiinţei indivizilor.

Accesați: Dicționar de psihologie