Sector

Sector – diviziune teritorială în care operează aceeaşi echipă medico-socială. Un sector de psihiatrie adultă acoperă o arie în care trăiesc până la 70 (KM) de locuitori. Un intersector de psihiatrie infantojuvenilă cuprinde, în general, trei dintre sectoarele precedente. Politica sectorială datează în Franţa din 1960; ea permite să se asigure continuitatea îngrijirilor date bolnavilor. Pacienţii nu mai sunt în mod obligatoriu retraşi din mediul lor spre a fi îngrijiţi: ei pot fi trataţi la domiciliu şi pot frecventa „structuri” uşoare, cum sunt spitalele de zi, atelierele protejate sau centrele de ajutorare prin muncă.

Sector – diviziune teritorială în care operează aceeaşi echipă medico-socială. Un sector de psihiatrie adultă acoperă o arie în care trăiesc până la 70 (KM) de locuitori. Un intersector de psihiatrie infantojuvenilă cuprinde, în general, trei dintre sectoarele precedente. Politica sectorială datează în Franţa din 1960; ea permite să se asigure continuitatea îngrijirilor date bolnavilor. Pacienţii nu mai sunt în mod obligatoriu retraşi din mediul lor spre a fi îngrijiţi: ei pot fi trataţi la domiciliu şi pot frecventa „structuri” uşoare, cum sunt spitalele de zi, atelierele protejate sau centrele de ajutorare prin muncă.

Accesați: Dicționar de psihologie