Scrupul

Scrupul – ceea ce constituie un obstacol pe plan psihic, pune în încurcătură conştiinţa şi împiedică acţiunea. Scupulosul se comportă ca un abulic. Dorinţa sa excesivă de a face bine un lucru, aspiraţia la perfecţiune, niciodată realizată, îl determină să revină pentru a îmbunătăţi ceea ce era deja făcut şi în cele din urmă îl condamnă la sterilitate şi la perpetuă insatisfacţie. Scrupulul, care dovedeşte existenţa unui Supraeu (simţul moral inconştient) rigid şi sever, este o formaţie reacţională care se opune dorinţei refulate de a se revolta contra regulilor stabilite, spre a-şi satisface impulsiile agresive şi gustul nemărturisit pentru murdărie şi dezordine.

Accesați: Dicționar de psihologie