Scop

Scop – ţintă pe care ne propunem s-o atingem. Când un scop este inaccesibil, el poate fi înlocuit cu un altul, cât decât similar, în timpul celui de-al doilea război mondial, de exemplu, privaţiunile i-au făcut pe oameni să consume „ersatzuri” (înlocuitori): napi porceşti în loc de cartofi, malţ în loc de cafea etc. Interesul s-a deplasat de la scopul iniţial spre un scop secundar, substitutiv. Uneori se întâmplă ca două scopuri urmărite să se afle în direcţii contrare: cazul animalului atras de o momeală situată dincolo de un obstacol a cărui depăşire produce durere (planşeul electrificat utilizat în cuştile de obstrucţie), de exemplu. O atare situaţie este generatoare de anxietate şi de o stare de dezadaptare cu aspect nevrotic.

Accesați: Dicționar de psihologie