Școala Gimnazială “Mareșal Constantin Prezan”, Butimanu – post vacant; T:24mar. 2023

Angajator: Școala Gimnazială “Mareșal Constantin Prezan”, Butimanu, Str. Principală nr. 32, județul Dâmbovița

Post vacant: consilier psihologic, din cadrul proiectului F-PNRAS-1-2022-0608, perioadă determinată (perioada derulării proiectului 2023-2025)

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier psihologic:

  • studii superioare;
  • experiență în domeniu – minim 3 ani;
  • capacitatea de mediere și negociere în cazul situațiilor conflictuale apărute;
  • capacitatea de consiliere a elevilor.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 24 martie 2023.

Telefon: 0245241070, 0763635243, 0771176573

Sursa: https://scoalabutimanu.wordpress.com/

Anunț concurs Butimanu.pdf

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.