Școala Gimnazială “Mareșal Constantin Prezan”, Butimanu – post vacant; T:04mar. 2023

Angajator: Școala Gimnazială “Mareșal Constantin Prezan”, Butimanu, Str. Principală nr. 32, județul Dâmbovița

Post vacant: consilier psihologic, perioadă determinată, din cadrul proiectului F-PNRAS-1-2022-0608

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier psihologic:

  • studii superioare;
  • experiență în domeniu – minim 3 ani;
  • capacitatea de mediere și negociere în cazul situațiilor conflictuale apărute;
  • capacitatea de consiliere a elevilor.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 martie 2023;

Telefon: 0245241070

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Dâmbovița