Școala Gimnazială Coşteiu – post psiholog; T:20feb. 2023

Angajator: Școala Gimnazială Coșteiu, strada Principală nr. 282, județul Timiș

Post vacant: psiholog, perioadă determinată

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii de specialitate: psihologie;
  • perfecționări (specializări): psihoterapeut/mediator/trainer;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da, nivel mediu;
  • cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): studii superioare absolvite în domeniul psihologiei;
  • vechime: minim 5 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20 februarie 2023, ora 14.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 02 martie 2023, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 03 martie 2023, ora 10.00.

Telefon: 0256326603

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Timiş

09 feb. 2023