Școala Gimnazială, comuna Dragomirești – post vacant; T:07feb. 2023

Angajator: Școala Gimnazială, comuna Dragomirești, Str. Principală nr. 130, județul Dâmbovița

Post vacant: expert învățământ – activități de consiliere școlară și profesională – perioadă determinată – 1 oră pe săptămână

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de expert:

  • studii  superioare în specialitatea postului vizat (psihologie);
  • vechimea minimă în muncă și în specialitatea studiilor: 2 ani în învățământ;
  • gradul didactic definitiv;
  • constituie avantaj încadrarea în acest an școlar la Școala Gimnazială Dragomirești / CJRAE Dâmbovița.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 februarie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 16 februarie 2023, ora 08.00.

Telefon: 0245/236.078

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Dâmboviţa

01 feb. 2023