Şcoala Gimnazială Cojocna – post psiholog; dep.dos. 30.10.2023

Angajator: Şcoala Gimnazială Cojocna, judeţul Cluj

Post vacant: psiholog pe perioadă determinată de maxim 36 luni, în funcţie de graficul activităţilor proiectului PNRAS

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:  

  • cunoştinţe ale legislaţiei şi a normelor specifice învăţământului;
  • să îndeplinească condiţiile pentru ocuparea posturilor didactice. 

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 30 octombrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 09 noiembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 13 noiembrie 2023.  

Telefon: (0264) 234 109

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.