Scalele Bayley – Scala de dezvoltare neuropsihică a copiilor de 1-30 luni – descriere

Scalele Bayley – Scala de dezvoltare neuropsihică a copiilor de 1-30 luni – descriere

Expresie a preocupării dominante a deceniului şapte şi a relansării interesului pentru copilul preşcolar, care au dus la dezvoltarea de programe speciale pentru copiii retardaţi mintal sau pentru cei dezavantajaţi cultural, Scalele Bayley de dezvoltare infantilă rezumă o muncă de cercetare migăloasă, desfăşurată de autoare împreună cu echipa sa. Este un exemplu de instrument bine construit, care încorporează şi itemi din scalele Gesell, dar şi rezultatul unor studii longitudinale (Berkeley Growth Study, condus de Nancy Bayley).

Ediţia a doua a acestor scale (Bayley–II, 1993) este destinată depistării cazurilor de copii cu risc, de la 1 la 30 de luni şi constă din trei subscale:

1. Scala Mentală, ce culege un index de dezvoltare mentală;

2. Scala Motrică, ce culege un index de dezvoltare psihomotorie;

3. Scala de Rating a Comportamentului, pentru a suplimenta informaţia procurată de celelalte două scale.

Timpul de aplicare al întregii scale este de aproximativ 30 de minute la 15 luni şi o oră la copiii de vârste mai mari. Standardizarea Scalei Bayley-II s-a făcut pe un lot de 850 de băieţi şi 850 de fete, selectaţi în manieră randomizat-stratificată după recensământul SUA din 1988. În manual sunt incluse eşantioane clinice şi, în adiţie, a fost creat un instrument auxiliar (BINS) pentru screening-ul neurodezvoltării copiilor, care evaluează funcţiile neurologice de bază, recepţia auditivă şi vizuală, ca şi procesele cognitive sau de adaptare socială, pentru copiii de la 3 la 24 de luni. Fidelitatea prin metoda split-half este de .88 pentru scala mentală şi de .84 pentru cea motorie, dar manualul nu dă nici un fel de date privind validitatea. Mai mult, presupunerea de bază a lui Bayley, aceea că ar exista o legătură între comportamentul motor timpuriu şi funcţiile mentale ulterioare, este tot mai mult pusă la îndoială. Abia după 18 luni s-a pus în evidenţă de către McCall (1979) o relaţie mică, dar semnificativă statistic, care creşte odată cu vârsta, între cele două mari domenii ale testului.

Ca un atu este faptul că Scalele Bayley prezic bine retardarea mentală. Cercetările din ultimul timp recomandă aceste scale pentru detectarea copiilor cu risc (proveniţi din mame alcoolice sau care se droghează, de exemplu). Concluziile lui Kaplan şi Saccuzzo se impun: „Bayley este testul cu cel mai bun renume psihometric din categoria sa. Problema este că teste de acest tip nu pot prezice viitoarea inteligenţă.” În rezumat, Scalele Bayley de dezvoltare:

  • au ca spectru vârstele de la 2 la 30 de luni;
  • ţintesc să măsoare funcţiile cognitive şi motrice;
  • constau în două scale (mentală şi motrică);
  • sunt riguroase din punct de vedere psihometric;
  • sunt bune predictoare pentru copiii retardaţi;
  • nu pot prezice însă bine inteligenţa viitoare (de mai târziu).