Scala lui Zung de auto-evaluare a depresiei (Zung Self-Rating Depression Scale – SDS)

Acest instrument a fost dezvoltat de Zung (1965) cu scopul de a fi un instrument de auto-evaluare cantitativă rapidă a pacienților cu depresie primară. Este o scală de apreciere a severității depresiei.

SDS conține 20 itemi selectați din experiența clinică a autorului și din literatura de specialitate, itemi ce acoperă trei domenii: afectivitate (2 itemi: 1, 17), concomitențe somatice (8 itemi: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ) și concomitențe psihologice (10 itemi: 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20). Subiectul este rugat să evalueze fiecare item pe o scală cu 4 ancore în funcție de frecvența simptomului (1 = niciodată sau rar, 2 = uneori, 3 = o bună parte din timp, 4 = majoritatea timpului). Scorul total este obținut prin adunarea scorului fiecărui item și împărțirea lui la scorul maxim posibil de obținut (respectiv 80) și multiplicarea cu 100. Scorul obținut se poate întinde de la 25 la 100. Zung (1974) a furnizat pragurile scor (cut-off points) pentru mai mult nivele de severitate a depresiei: sub 50 = scor normal; 50-59 = depresie minimă sau ușoară; 60-69 = depresie moderată; 70-99 = depresie severă.

SDS este o scală de autoevaluare a severității depresiei dar poate fi folosită și în studiile epidemiologice din populația generală pentru detectarea simptomelor depresive sau a “cazurilor” de depresie. Astfel, după Zung, scorul mai mare de 50 la scala SDS identifică corect 88% din subiecții depresivi (senzitivitate = 0,88) și 88% din subiecții normali (specificitate = 0,88).

Scala Zung nu are o mare valoare în studiile clinice nefind capabilă să distingă depresia psihotică sau depresia majoră de depresia de severitate medie. La fel, scala dovedește o slabă sensibilitate la schimbare (sub tratament).

Scala se administrează sub formă de chestionar subiectului aflat sub evaluare. Instructajul pentru completarea scalei este minim, dar unii pacienți nu reușesc să completeze corect scala fără ajutor. Indecizia, lentoarea sau dificultățile de concentrare ale subiecților interferă semnificativ cu gradul de precizie a scalei SDS.

Sursa: Radu Vrasti: Măsurarea sănătății mentale; Scalele de evaluare a depresiei