Scala de evaluare a stimei de sine

Scala de evaluare a stimei de sine concepută de Oubrayrie, Leonardis şi Safount în 1991, metoda observaţiei şi metode statistice.

După reputatul psihosociolog Alex Mucchielli, stima de sine este sentimentul fundamental al identităţii de sine.

Oubrayrie, Leonardis şi Safount, consideră stima de sine ca expresie a aprecierilor pozitive sau negative pe care subiectul le face lui însuşi în comparaţie cu altul, ceea ce conferă identităţii personale tonalitate afectivă, fapt deloc neglijabil ţinând seama de valoarea dinamogen – reglatorie a afectelor în tot ceea ce întreprindem.

Cercetările efectuate de N. Branden, i-au permis să concluzioneze că „respectul de sine”, deplin conştientizat, este „starea în care noi suntem adaptaţi vieţii şi cerinţelor ei”.

Aceasta în condiţiile în care stima de sine atinge nivelul încrederii în capacitatea proprie fizică şi mentală, în capacitatea de a învăţa, gândi şi de a lua decizii concrete, de a regla relaţiile cu semenii, pe scurt de a stăpâni schimbarea.

Dat fiind efortul de cercetare şi definire a propriei identităţi, s-a propus tinerilor scala de evaluare a stimei de sine.

Scala cuprinde 60 de întrebări şi oferă posibilitatea identificării zonelor de fragilitate a rezonanţelor afective ce însoţeşte autoevaluarea identităţii sub aspect multiplu: fizic, emoţional, şcolar, social şi prospectiv.

  • Sinele fizic reprezintă autoaprecierea atributelor fizice (aspect corporal, abilităţi fizice, sănătate)

– între 0 – 6 puncte → subestimare a atributelor fizice

– între 6 – 11 puncte → apreciere obiectivă

– peste 11 puncte  → supraestimare

  • Sinele emoţional reprezintă autoevaluarea controlului asupra emoţiilor şi impulsivităţii

– între 0 – 5 puncte →  subestimare

– între 5 – 10 puncte → apreciere obiectivă

– peste 10 puncte → supraestimare

  • Sinele şcolar reprezintă autopercepţia competenţelor şi performanţelor şcolare

                            – între 0 – 4 puncte → subestimare a competenţelor şcolare     

– între 4 – 9 puncte → apreciere obiectivă a competenţe- lor şcolare     

– peste 9 puncte → supraestimare

  • Sinele social reprezintă autoevaluarea abilităţilor sociale (capacitate de comunicare şi de adaptare în colectiv)

– între 0 – 7 puncte → subestimare a abilităţilor sociale

– între 7 – 11 puncte → apreciere obiectivă a abilităţilor sociale

– peste 11 puncte → supraestimare

  • Sinele prospectiv reprezintă autoaprecierea capacităţii de integrare în lumea adultă, de afirmare a sinelui, de angajare în construirea propriului viitor

– între 0 – 6 puncte → subestimare

– între 6 – 10 puncte → apreciere obiectivă

– peste 10 puncte → supraestimare

Pentru calcularea cotelor s-a acordat câte un punct răspunsurilor afirmative şi negative la întrebările înscrise în tabelul de mai jos.

După totalizarea punctajului pentru fiecare sine, s-a calculat valoarea globală a stimei de sine şi s-a verificat corespondenţa valorii globale obţinute cu următoarea grilă:

  • sub 21 de puncte → subestimare
  • între 22 – 48 de puncte → apreciere obiectivă a stimei de sine
  • peste 49 de puncte → supraestimare

(Revista de psihologie Nr. 3 – 1998, pag. 10-13)

Modul de desfăşurare a activităţii cu lotul ales.

S-a prezentat scala de evaluare, explicându-le subiecţilor modul în care aceasta va fi completată (alegerea variantelor potrivite de răspuns) . În caz de neînţelegere a explicaţiilor făcute s-au făcut prezentări mai clare şi mai explicite pentru unele persoane.