Scala de atitudini disfuncționale, forma A

Scala de atitudini disfuncționale, forma A (Dysfunctional attitudes scale, form A)

Atitudinile disfuncționale reflectă conținutul schemelor cognitive stabile (Beck, Brown, Steer, și Weissman, 1991). O serie de studii anterioare (Dent și Teasdale, 1988; Marton, Churchard și Kutcher, 1993; Weich, Churchill și Lewis, 2003) au demonstrat că atitudinile disfuncționale se asociază cu prezența simptomatologiei de tip depresiv.

Scala de atitudini disfuncționale (DAS – Weissman, 1979; Weissman și Beck, 1978) este un instrument care permite evaluarea atitudinilor ce pot constitui o predispoziție pentru instalarea depresiei.

Descrierea itemilor

Cei 40 de itemi ai scalei sunt formulați ca afirmații care stau, în general, la baza gândirii idiosincratice tipic depresive. Răspunsul la fiecare item oferă informații referitoare la atitudinile disfuncționale ale persoanei, care funcționează ca scheme prin intermediul cărora persoana își construiește realitatea (Weissman și Beck, 1978). Spre exemplu, itemul 4 – „Dacă nu reușesc să fac totul bine de fiecare dată, nu voi fi respectat de ceilalți” reflectă o atitudine disfuncțională și este evaluat pe o scală Likert de la 1-7, unde:

1 = sunt cu totul de acord

2 = sunt în mare măsură de acord

3 = sunt întrucâtva de acord

4 = sunt neutru

5 = sunt întrucâtva în dezacord

6 = sunt în mare măsură în dezacord

7= sunt în dezacord total

Scala DAS-A, indică măsura în care atitudinile disfuncționale sunt considerate ca fiind proprii gândirii subiectului: cu cât scorul total este mai mare, cu atât nivelul atitudinilor disfuncționale este mai mare.

Administrare și cotare

Scala se administrează în varianta creion-hârtie, atât individual, cât și în grup. În cazul administrării în grup, este indicat ca grupurile să nu fie mai mari de 15 persoane. Se recomandă administrarea individuală ori de câte ori este posibil. Când grupul este mai mare de 15 persoane, numărul examinatorilor trebuie să crească, păstrându-se raportul de un examinator la maximum 15 persoane evaluate.

Materiale necesare

  • Scala cu instrucțiunile de completare;
  • Foaia de răspuns;
  • Instrument de scris.

Condiții de administrare

  • Mediu securizant și ferit de zgomote;
  •  Persoana examinată să fie motivată pentru completarea scalei și odihnită;
  •  Mobilier și iluminare adecvate, care să permită subiectului examinat completarea în condiții bune a foii de răspuns;
  • În cazul aplicării în grup, sala trebuie să fie suficient de mare pentru a oferi confort persoanelor examinate.

Instrucțiuni de aplicare

Scala se administrează fără limită de timp. După ce materialele și condițiile necesare pentru administrarea scalei sunt asigurate, persoanei examinate i se spune:

Acest chestionar cuprinde o serie de atitudini și convingeri pe care unele persoane le au în diverse situații. Citiți cu atenție fiecare afirmație și decideți în ce măsură sunteți sau nu de acord cu ea. Utilizați pentru fiecare afirmație, din scala prezentată mai jos, cifra care corespunde în cea mai mare măsură modului în care gândiți. Alegeți un singur răspuns pentru fiecare afirmație în parte. Deoarece oamenii sunt diferiți, nu există răspunsuri corecte sau greșite. Pentru a vă asigura că o anumită atitudine vă caracterizează, aveți în vedere modul în care gândiți în cea mai mare parte a timpului (în general).

Cotarea răspunsurilor

Fiecare item al DAS-A este cotat pe o scală Likert de la 1 la 7. Variantele de răspuns sunt:

1 = sunt cu totul de acord

2 = sunt în mare măsură de acord

3 = sunt întrucâtva de acord

4 = sunt neutru

5 = sunt întrucâtva în dezacord

6 = sunt în mare măsură în dezacord

7 = sunt în dezacord total

În funcție de conținut, itemii sunt cotați direct sau invers.

Următorii itemi sunt cotați ca fiind adaptativi dacă răspunsul merge spre aprobare sau acord total (itemi cotați direct):

Forma A: itemii # 2 # 29 # 6 # 30 # 12 # 35 # 17 # 37 # 24 # 40

Ceilalți itemi ai scalei sunt cotați în direcția inversă:

7 = sunt cu totul de acord

6 = sunt în mare măsură de acord

5 = sunt întrucâtva de acord

4 = sunt neutru

3 = sunt întrucâtva în dezacord

2 = sunt în mare măsură în dezacord

1 = sunt în dezacord total

Itemii care au fost omiși se cotează cu zero. Dacă subiectul omite să dea răspunsuri la un număr mare de itemi, atunci testul nu se ia în considerare. Scorul maxim posibil este 280 (7×40 itemi), iar scorul minim posibil este 40 (1×40 itemi). Cu cât scorul total este mai mare, cu atât nivelul atitudinilor disfuncționale este mai mare.

Etalonare

Întrucât nu există diferențe semnificative în funcție de sex (t = 2.30, p > .05), etaloanele sunt valabile atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

  DAS-A (N= 682)  
Clase Descriere Scoruri
I Nivel foarte scăzut al atitudinilor disfuncționale ≤  79
II Nivel scăzut al atitudinilor disfuncționale 80 – 112
III Nivel mediu al atitudinilor disfuncționale 113 – 142
IV Nivel ridicat al atitudinilor disfuncționale 143 – 169
V Nivel foarte ridicat al atitudinilor disfuncționale ≥ 170

Anexa1

Scala de atitudini disfuncționale, forma A

Date prelucrare statistică:

Inițialele:______________

Genul: M F

Vârsta: ________________

Nivel de studii: __________

Reședința (rural/urban): ___________                                         Data: _______/_____/ ___________                                        

Instrucțiuni:

Acest chestionar cuprinde o serie de atitudini și convingeri pe care unele persoane le au în diverse situații. Citiți cu atenție fiecare afirmație și decideți în ce măsură sunteți sau nu de acord cu ea. Utilizați pentru fiecare afirmație, din scala prezentată mai jos, cifra care corespunde în cea mai mare măsură modului în care gândiți. Alegeți un singur răspuns pentru fiecare afirmație în parte. Deoarece oamenii sunt diferiți, nu există răspunsuri corecte sau greșite. Pentru a vă asigura că o anumită atitudine vă caracterizează, aveți în vedere modul în care gândiți în cea mai mare parte a timpului (în general).

Informațiile prezentate au scop informativ