Scala Carroll de evaluare a depresiei (Carroll Rating Scale for Depression – CRS)

Scala Carroll (1981) este o adaptare a scalei Hamilton 17 itemi într-o scală de autoevaluare a depresiei. Itemii din HDRS care sunt scorați 0-4 sunt aici prezentați prin 4 afirmații ce evidențiază creșterea progresivă a depresiei, itemii 0-2 din HDRS sunt reprezentați prin două afirmații, astfel că întreaga scală CRS conține 52 afirmații iar scorul total maxim va fi tot 52 ca și în cazul HDRS. Pentru 40 afirmații răspunsul pentru depresie va fi “da”, iar pentru 12 afirmații răspunsul caracteristic pentru depresie va fi “nu”. În continuarea scalei, autorii prezintă și o altă formă a scalei, un chestionar cu 52 întrebări puse la întâmplare, la care subiectul va răspunde prin alegerea unui răspuns din “da” sau “nu”, întrebări care sunt derivate din itemii scalei de depresie.

Validitatea concurentă a scalei Carroll a fost evaluată în mai multe studii prin corelarea scorului total CRS cu scorul altor scale de depresie administrate în aceeași ședință de evaluare. Corelând scorurile la CRS și HDRS la 46 depresivi endogeni, Carroll și colab. (1973) au găsit un indice de 0,85, iar cu altă ocazie, comparând scorurile la cele două scale la 97 depresivi endogeni, Carroll și colab. (1981) găsesc un indice de 0,80. Consistența internă a fost evaluată prin corelarea scorurilor individuale ale itemilor cu scorul total și a fost găsită foarte satisfăcătoare ceea ce subliniază că scala este consistentă cu scopul pentru care a fost construită. Administrată împreună cu alte scale la diferiți pacienți, Feinberg și colab. (1981) găsesc că CRS discriminează bine între diversele grade de severitate ale depresiei comparabil cu HDRS.

Scala Carroll este indicată în studii psihofarmacologice sau în evaluarea eficacității unei intervenții și a fost construită tocmai pentru a suplini unele lipsuri pe care scala Zung le are datorită modului de construcție a ei. Administrarea ei se poate face de către un personal cu experiență clinică minimă după un instructaj adecvat. Cu toate avantajele ei, scala Carroll nu este tot așa de des folosită astăzi, lucru mai puțin explicabil.

Sursa: Radu Vrasti: Măsurarea sănătății mentale; Scalele de evaluare a depresiei