Scala Calgary de evaluare a depresiei din schizofrenie (Calgary Depression Scale for Schizophrenia – CDSS)

Evaluarea depresiei în schizofrenie este o problemă delicată, depresia fiind comună atât în forma acută cât și în cea cronică de schizofrenie și ea coexistă alături de cele trei dimensiuni definitorii ale schizofreniei: simptomele pozitive, negative și de dezorganizare. Depresia din schizofrenie ar rezulta printr-un mecanism psihologic în condițiile în care subiectul are experiența subiectivă a deficitului de funcționare mentală normală sau printr-un mecanism neuronal, depresia putând avea originea în însăși perturbările neurobiologice bazale ale schizofreniei.

Simptomele depresive au fost cel mai bine explorate de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) dezvoltată de Addington și colab. (1992). Scala este desemnată să reflecte prezența depresiei și să o deosebească de alte condiții psihopatologice cu care s-ar putea confunda precum simptomele negative sau simptomele extrapiramidale. Acest instrument se bazează pe un interviu semi-structurat și observația intervievatorului. Scala cuprinde 8 itemi de explorat (depresia, lipsa de speranță, lipsa de valoare, vinovăția, depresia de dimineață, insomnia de dimineață și suicidal) și un item cotat exclusiv de observator (depresia observată). Fiecare item este cotat pe o scală Likert cu 4 ancore, cu o plajă de la 0 (absent) la 3 (sever). Cotatorului i se sugerează pentru fiecare item o serie de întrebări din care doar prima trebuie frazată ca atare, restul putând fi modificate după dorința și experiența intervievatorului. Un scor peste 6 ar indica prezența semnificativă clinică a depresiei la subiectul testat.

Analiza factorială a scorurile realizate cu CDSS a evidențiat trei factori: depresie generală, factorul cognitiv și trezirea de dimineață. Cercetări recente au confirmat acești factori și au evidențiat că cel puțin două dimensiuni sunt caracteristice depresiei la schizofreni: depresia cu lipsa de speranță și ideile de vinovăție adesea legate de ideile de referință.

Scala Calgary de depresie s-a dovedit superioară în decelarea și evaluarea severității depresiei la schizofreni atunci când a fost comparată cu alte scale tradiționale. Astfel, Kim și colab. (2006) compară validitatea diagnostică a scalei Calgary cu a scalelor de depresie Beck, Hamilton și a subscalei de depresie din PANSS. Studiul a comparat curbele ROC (Receiver Operating Characteristic) ale celor patru scale și a reieșit fără tăgadă că suprafața de sub curba ROC a scalei de depresie Calgary este mai mare decât în cazul celorlalte instrumente, deci validitatea diagnostică a scalei Calgary este mai mare. Curba ROC integrează senzitivitatea și sensibilitatea unei scale în decelarea cazurilor fals pozitive și fals negative comparativ cu cele fals negative și fals pozitive. Aceste rezultate conformă studiul mai vechi al lui Collins și colab (1996) care arată că doar scala Calgary, comparativ cu alte instrumente, era capabilă să deosebească depresia din schizofrenie de simptomele negative.

Sursa: Radu Vrasti: Măsurarea sănătății mentale; Scalele de evaluare a depresiei

Accesați: Catalogul probelor psihologice