Regresie

Regresie – adoptare mai mult sau mai puţin durabilă a unor atitudini şi comportamente caracteristice unui nivel de vârstă anterior. Acest termen nu implică întoarcerea la o conduită din trecut, ci o stare de insuficientă maturizare. Regresia nu înseamnă că reapare un comportament observat anterior în istoria subiectului, ci faptul că acesta se comportă ca un individ mai tânăr. Această regresie către un stadiu anterior al dezvoltării se observă cu regularitate în cazul unei frustrări impuse de realitate. Exemplu: un copil, separat la un moment dat de mama sa, nu mai mănâncă singur şi nu acceptă decât alimente semilichide. Enurezia sau reapariţia „limbajului de bebeluş”, care adesea coincid cu naşterea unui frăţior sau a unei surioare, sunt conduite regresive.

Accesați: Dicționar de psihologie