Readaptare

Readaptare – revenire progresivă la un mod de viaţă normal. Metodele de readaptare sunt psihologice şi pedagogice. Este posibil să-i redai individului sentimentul valorii sale personale dacă îi dai mijloacele de satisfacere a cerinţelor sociale. În acest scop, şcolarul dislexic, inteligent, însă handicapat de o lateralitate defectuoasă, va fi plasat într-o clasă de adaptare unde educatorul se poate ocupa de fiecare caz în parte; la fel, tânărul delincvent, după o perioadă de observare, va face obiectul unei reeducări în internat, unde va învăţa o meserie. Cât despre bolnavii mentali, reinserţia lor socială este favorizată prin plasarea în cămine şi în ateliere protejate. O reeducare, operă de durată, nu se termină o dată cu ieşirea subiectului din stabiliment. Pentru a fi eficace ea trebuie continuată mult timp după aceea, până când structurile nou dobândite par suficient de statornice pentru a îndreptăţi retragerea reeducatorilor. Majoritatea eşecurilor înregistrate în acest domeniu sunt imputabile unei acţiuni educative sau psihoterapeutice întrerupte prematur.

Accesați: Dicționar de psihologie