Reacție

Reacție – răspuns la un stimul. Reacţia poate fi reflexă (ochiul meu lăcrimează dacă este iritat de un fir de praf) sau voluntară (apăs pe un buton când percep un semnal convenit). În primul caz, ea corespunde unei adaptări a organismului, care restabileşte echilibrul compromis, eliminând agentul vătămător; în al doilea caz este un răspuns convenţional. Toate conduitele umane au fost reduse de către behaviorişti şi reflexologi (I. P. Pavlov) la reacţii (emoţionale, învăţate…) mai mult sau mai puţin complexe, studiate de ei ca atare.

Accesați: Dicționar de psihologie