Sari la conținut

Raport de psihodiagnostic și evaluare clinică

Raport de psihodiagnostic și evaluare clinică

I. Detalii de identificare:

 • Nume şi prenume (sau Cod):
 • Gen şi etate:
 • Data şi locul naşterii:
 • Statut socio-profesional (profesia, locul de muncă, funcţia ocupată, nivelul economic, starea civilă, numărul de copii, cu cine locuieşte):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Telefon şi adresa de contact:
 • Telefonul unei (unor) alte persoane utile, care poate da informaţii despre subiect (medic de familie, medic specialist, etc.):

II. Obiectivul Psihodiagnosticului şi Evaluării:

 • Psihodiagnosticul şi Evaluarea are ca scop (încercuieşte „X” –ul corespunzător)
  • Identificarea stărilor psihologice de sănătate şi/sau boală şi a mecanismelor psihologice de etiopatogeneză şi/sau de sanogeneză – X

ŞI/SAU

 • Identificarea factorilor psihologici cu relevanţă pentru învăţare şi contextul psihoeducaţional – X

cu relevanţă pentru (descrie situaţia pentru care se face evaluarea)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Instrumente psihodiagnostice utilizate:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Date despre starea prezentă:

 1. Acuzele pentru care se prezintă la consultaţie (prezentarea cât mai detaliată a simptomatologiei din perspectiva subiectului)
 1. Istoria tulburării (debut, evoluţie, încadrarea ei în contextul vieţii subiectului)
 1. Prezentarea generală (aspect, vestimentaţie, postura, gestica, mimica)
 1. Atitudinea în timpul consultaţiei

V. Antecedente:

Antecedente personale:

 1. Medicale generale (accidente, boli, spitalizări, etc.)
 1. Psihiatrice (dacă a consulat un psihiatru, motivul şi concluzia consultaţiei; dacă a fost internat la psihiatrie se vor cere date de internare: motiv, diagnostic, tratament, evoluţie)
 1. Judiciare (dacă e cazul)

VI. Antecedente heredocolaterale:

 1. Medicale generale (boli în familie)
 2. Psihiatrice
 3. Judiciare

VII. Date despre familia actuală sau/şi de origine:

 1. Genograma (structura familiei şi repere despre familie)
 1. Istoria familiei şi a relaţiilor de familie (se va specifica tabloul relaţiilor existente în familie şi evoluţia acestora pe parcursul etapelor importante din viaţa subiectulu: subiectuli, părinţi/fraţi, relaţiile între părinţi, părinţi-fraţi)
 1. Evenimentele majore ale familiei

VIII. Profil psihologic:

IX. Concluzii (Sumarizarea informaţiilor în termeni psihologici):

În urma Psihodiagnosticului şi Evaluării formulăm următoarele concluzii psihologice:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Concluziile vor fi derivate deductiv şi/sau inductiv din testele/sarcinile/probele şi/sau interviurile utilizate, nu se asumă declaraţiile subiectului ci se citează. Spre exemplu, nu se spune de către psiholog: “copilul a fost abuzat de X”, ci se menţionează copilul declară: “X m-a abuzat”.]

X. Recomandări (implicaţii ale Concluziilor pentru Obiectivul Psihodiagnosticului şi Evaluării):

În urma concluziilor Psihodiagnosticului şi Evaluării formulăm următoarele recomandări asociate obiectivului psihodiagnosticului şi evaluării, cu relevanţă pentru situaţia pentru care se face evaluarea: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Recomandările vor fi derivate deductiv şi/sau inductiv din Concluziile formulate, vor fi evitaţi termenii absolutişti, decizii non-psihologice (se fac doar recomandări asociate Obiectivului Examinării Psihologice pe baza informaţiilor psihologice formulate în Concluzii, cu relevanţă pentru situaţia pentru care se face evaluarea), recomandările vor fi accesibile, cu acordul clientului, unor terţe părţi, în funcţie de contextul în care se face Psihodiagnosticul şi Evaluarea.]

Psiholog