Psihotehnică

Psihotehnică – ansamblu de tehnici de psihologie experimentală aplicate problemelor umane. Psihotehnica este utilizată mai ales în industrie, comerţ şi armată. Ea îşi propune, în esenţă, să definească condiţiile de muncă cele mai favorabile, adaptarea omului la munca sa şi să-l ajute pe om să se integreze în grupul profesional. Instrumentele sale privilegiate sunt testele. În armată, ca şi în industrie, psihotehnica a permis reducerea considerabilă (cu circa o treime) a duratei învăţării şi a numărului de accidente. Termenul de psihotehnică tinde să fie înlocuit prin acela de psihologie aplicată.

Accesați: Dicționar de psihologie