Sari la conținut

Psihopatie

Psihopatie – stare mentală patologică. Într-un sens mai restrâns, acest termen se aplică mai ales deviaţiilor caracteriale (afectivitate, voinţă), care determină conduite antisociale, fără culpabilitate aparentă. Psihopaţii nu se clasează nici printre psihotici (realmente alienaţi) şi nici printre nevrotici (care sunt conştienţi de tulburările lor). Ei sunt indivizi instabili, impulsivi şi dificili, al căror comportament face să sufere mai ales anturajul lor. Inadaptaţi social, ei au adesea de-a face cu justiţia. După lucrările lui S. Glueck şi W. H. Sheldon, ei se recrutează îndeosebi din rândurile subiecţilor de tip atletic. Noţiunea de psihopatie, datorată Iui K. Schncider (1923), se înrudeşte cu aceea de „personalitate antisocială” a americanilor (DSM I1I-R, 1989).

Accesați: Dicționar de psihologie