Psihologie genetică

Psihologie genetică – studiu al dezvoltării mentale a copilului. Această ramură a psihologiei descrie transformarea copilului în adult, progresele sale, stadiile prin care trece, căutând să înţeleagă semnificaţia lor funcţională. A. Gesell în Statele Unite, J. Piaget în Elveţia, H. Wallon în Franţa au fost teoreticienii acestei psihologii care se bazează pe noţiunile-cheie de maturizare şi de învăţare. Psihologia genetică înglobează epistemologia genetică, al cărei obiect se limitează la geneza categoriilor esenţiale ale gândirii.

Accesați: Dicționar de psihologie