Psihofizica

Psihofizica – întemeiată de T. Fechner, subdisciplină a psihologiei, care vizează relaţia dintre stimulările fizice şi senzaţii ca stări psihice corespondente, neglijând toate instanţele psihologice intermediare. Termenul mai este folosit şi pentru a desemna măsurarea senzaţiilor (senzorimetre). Prin extensie, psihofizica, care vizează relaţia psihofizică dintre intensitatea stimulării fizice şi intensitatea senzaţiei (pe care o exprimă legea logaritmică a lui T. Fechner), vizează şi raportul dintre mărimea obiectivă şi evaluarea perceptivă corespunzătoare. Astfel metodele clasice de măsurare a pragurilor absolute şi diferenţiale se substituie prin „scările subiective” preconizate de S.S. Stevens.

Accesați: Dicționar de psihologie