Psihochirurgie

Psihochirurgie – metode de terapie biologică destinate acelor bolnavi psihici consideraţi nerecuperabili sau prezentând o gravă periculozitate socială, utilizate numai după ce s-a ajuns la certitudinea ineficienței tuturor celorlalte mijloace terapeutice (chimio-, psiho- şi socioterapeutice). Psihochirurgia a fost iniţiată de E. Moniz (1936) în forma intervenţiei chirurgicale asupra lobilor prefrontali. Astăzi se disting trei categorii principale de intervenţii: a) întreruperea globală a conexiunilor talamusului cu lobul prefrontal; b) psihochirurgia selectivă: lobotomii, leucotomii, topectomii, secţiuni subcorticale selective; c) metode stereotaxice de talamocoagulare. Aplicarea acestor metode este urmată de o strictă supraveghere pentru asigurarea reeducării postoperatorii, a corectării eventualelor consecinţe nedorite în personalitatea celui operat.

Accesați: Dicționar de psihologie