Probe pentru cunoașterea vârstei psihologice a limbajului

Probe pentru cunoașterea vârstei psihologice a limbajului.pdf

Probe pentru cunoașterea vârstei psihologice a limbajului – Adaptare după Alice Descoeudres

Proba 1: Contrarii cu obiecte și imagini

Proba 2: Completarea lacunelor dintr-un text vorbit

Proba 3: Repetare de numere

Proba 4: Cunoașterea a 6 materii

Proba 5: Contrarii fără obiecte sau imagini

Proba 6: Denumirea a 10 culori

Proba 7: Cunoașterea sensului verbelor

Calcularea vârstei psihologice a limbajului

Proba pentru determinarea nivelului de dezvoltare a limbajului, înțelegerea unor cuvinte familiare – Adaptare după R. Zazzo

Proba pentru determinarea orientării spațiale (dreapta-stânga) – Adaptare după Piaget Head

Probe pentru determinarea lateralității

Proba de completare a lacunelor

Proba de gândire: compararea unor noțiuni

Proba de flexibilitate asociativă – Adaptare după A. Șchiopu, M. Giroveanu, A. Turcu