Primăria Orașului Cugir – post vacant; T:21dec. 2022

Angajator: Primăria Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, județul Alba

Post vacant: psihopedagog principal, în cadrul Serviciului public de asistență socială al orașului Cugir, Biroul servicii sociale pentru persoane vârstnice și persoane cu handicap – Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Nevoi Speciale „Vinerea”

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psihopedagog principal:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință : psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență psihologie: specializarea psihologie sau domeniul de licență științe ale educației : specializarea: psihopedagogie specială sau pedagogie socială;
  • minimum 4 ani în specialitatea studiilor.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 decembrie 2022, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 04 ianuarie 2023, ora 11.00;
  • proba interviu.

Telefon: 0258/751.001, interior 115

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Alba

09 dec. 2022