Primăria oraşului Baraolt – post vacant; dep.dos. 05.12.2023

Angajator: Primăria oraşului Baraolt, str. Libertăţii nr. 2, jud. Covasna

Post vacant: consilier debutant (S) la Direcţia de Asistenţă Socială – Compartimentul Servicii sociale

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier debutant (S): 

  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii de licenţă: asistenţă socială, sociologie, psihologie, drept, administraţie publică;
  • cunoștinte de operare calculator: programele Word, Excel, internet.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 05 decembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 13 decembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfăşura în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Telefon: (0267) 377 507

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://primariabaraolt.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.