Primăria Mioveni – post psiholog; dep.dos. 26.09.2023 

Angajator: Primăria Mioveni, Bld. Dacia nr. 1, judeţul Argeş 

Post vacant:  psiholog, debutant/stagiar în cadrul Biroului Beneficii și Protecție Socială, la Direcția de Asistență Socială Mioveni 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog: 

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență (DL) psihologie, specializarea psihologie; 
  •  vechime în muncă și în specialitate: nu se solicită; 
  • să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual prevăzute în HG nr. 1336/2022. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 26 septembrie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 04 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 09 octombrie  2023. 

Telefon: (0348) 455 444, interior 114  

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://emioveni.ro/primaria-mioveni/informatii-publice/angajari-si-concursuri

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.