Primăria comunei Vânători-Neamț – post psiholog; dep.dos. 01.09.2023 

Angajator: Primăria comunei Vânători-Neamț, județul Neamț 

Post vacant: psiholog (4h/zi), durata contractului determinată 36 luni  

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog: 

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental: științe sociale, ramura de știință: psihologie şi științe comportamentale, specializarea: psihologie (S); 
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 1 an. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 01 septembrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 11 septembrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 13 septembrie 2023. 

Sursa:https://www.vinatorineamt.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.