Sari la conținut

Primăria Comunei Sfântu Gheorghe – posturi vacante; T:23aug. 2022

Angajator: Primăria Comunei Sfântu Gheorghe, strada Principală nr. 36, judeţul Ialomiţa

Posturi vacante: educator, în cadrul Centrului de zi „Viitorul”, cu ½ normă (4 ore/zi) – 2 posturi

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de educator:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul de licenţă: ştiinţe ale educaţiei/asistenţă socială/psihologie;
  • modul pedagogic;
  • vechime minimum 2 ani în specialitatea studiilor absolvite.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 01 septembrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 02 septembrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0243/262.001

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 990, partea a III-a, Marţi, 09 august 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Ialomiţa