Primăria Comunei Sfântu Gheorghe – post vacant; T:23sept. 2022

Angajator: Primăria Comunei Sfântu Gheorghe, strada Principală nr. 36, judeţul Ialomiţa

Post vacant: educator, în cadrul Centrului de zi „Viitorul”, cu ½ normă (4 ore/zi)

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de educator:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul de licenţă: ştiinţe ale educaţiei/asistenţă socială/psihologie;
  • modul pedagogic;
  • vechime minimum 2 ani în specialitatea studiilor absolvite.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 03 octombrie 2022, ora 09.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 04 octombrie 2022, ora 09.00.

Telefon: 0243/262.001

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1061, partea a III-a, Vineri, 09 septembrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Ialomiţa