Primăria Comunei Mogoșești – posturi vacante; dep.dos. 08.09.2023 

Angajator: Primăria Comunei Mogoșești, județul Iași 

Posturi vacante: 

  • coordonator personal de specialitate – Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc Mogoșești – 1 post; 
  • psiholog – Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc Mogoșești – 1 post. 

 Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de coordonator personal de specialitate: 

  •  absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau  
  • absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog: 

  • studii studii superioare absolvite cu diplomă de licență, domeniul de licență psihologie; 
  • aviz de exercitare a profesiei de psiholog, eliberat de Colegiul Psihologilor; 
  • vechime în muncă – debutant. 

 Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 08 septembrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 19 septembrie 2023; 
  • proba interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

Telefon: (0232) 294 411, interior 200 

Sursa:https://mogosesti-primaria.ro/category/concursuri/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.