Primăria comunei Dumbrăvița – posturi vacante; dep.dos. 07.09.2023 

Angajator: Primăria comunei Dumbrăvița, str. Petöfi Sándor nr. 31, jud. Timiş 

Posturi vacante:

  • logoped – 1 post; 
  • psihopedagog debutant – 1 post. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de logoped: 

  • studii  superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihopedagogie specială; 
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România în specializarea psihopedagogie specială; 
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de logoped și în muncă: minim 1 an. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psihopedagog  debutant: 

  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihopedagogie specială; 
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România în specializarea psihopedagogie specială. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 septembrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 14 septembrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 19 septembrie 2023. 

Telefon: (0720) 048 315 

Sursa:https://primaria-dumbravita.ro/anunturi-publice/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.