Primaria comunei Bumbești Pițic – post vacant; dep.dos. 21.11.2023

Angajator: Primaria comunei Bumbești Pițic, str. Principală nr. 104, jud. Gorj

Post vacant: coordonator la Centru de zi de socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice (tip club), din cadrul Compartimentului Asistență socială

 Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de coordonator: 

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în psihologie sau asistenţă
  socială şi sociologie cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor
  sociale;
 • absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul
  juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de
  minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
 • cunoștințe de operare/programare pe calculator: nivel mediu de operare
  Microsoft Office.

Calendar concurs: 

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 noiembrie 2023;  
 • proba scrisă se va desfășura în data de 27 noiembrie 2023;  
 • proba interviu se va desfășura în data de 30 noiembrie 2023. 

Telefon: (0253) 232 200

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://comunabumbestipitic.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.