Primăria comunei Bumbești Pițic – post psiholog; dep.dos. 21.11.2023

Angajator: Primăria comunei Bumbești Pițic, str. Principală nr. 104, jud. Gorj

Post vacant: psiholog la Centru de zi pentru copii (Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă), din cadrul Compartimentului Asistență socială

 Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog: 

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea psihologie;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator: nivel mediu de operare Microsoft Office.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 noiembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 28 noiembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 04 decembrie 2023. 

Telefon: (0253) 232 200

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://comunabumbestipitic.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.