Primăria comunei Berceni – post psiholog; dep.dos. 16.10.2023

Angajator: Primăria comunei Berceni, str. Prof. Voicu Ion nr. 58, județ Prahova

Post vacant: psiholog – durata timpului de lucru este de 4 ore/zi

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii  universitare de lungă durată cu licență sau studii universitare de licență (ciclul I Bologna), absolvite cu diplomă de licență în specializarea psihologie sau asimilată, potrivit legii;
  • atestat de liberă practică în regim autonom eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică;
  • curs de formare în psihoterapie – constituie un avantaj;
  • vechime 2 ani în specialitatea studiilor absolvite;
  • carnet de conducere categ. B. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 16 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 24 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 30 octombrie 2023. 

Telefon: (0244) 470 588

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://www.primariaberceniph.ro/anunturi-posturi-vacante/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.