Primăria Comunei Bahna – post vacant; dep.dos. 02.10.2023

Angajator: Primăria Comunei Bahna, jud. Neamț

Post vacant: consilier clasa I, grad profesional debutant, compartiment Asistență Socială și Sănătate Publică

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier:

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Psihologie, Asistenţă socială, Sociologie, Ştiinţe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 02 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 10 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 12 octombrie 2023. 

Telefon: (0233) 760 002

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://www.bahna.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.