Posturi vacante, Primăria Comunei Jupâneşti | 28 ianuarie 2022

Angajator: Primăria Comunei Jupâneşti, judeţul Gorj

Posturi vacante: 

  • şef centru la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale din comuna Jupâneşti, judeţul Gorj;
  • psiholog practicant la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale din comuna Jupânești, județul Gorj.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef centru:

  • studii cu diplomă de licență de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,
  • sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
  • aviz de exercitare a profesiei de psiholog, eliberat de Colegiul Psihologilor;
  • vechime în specialitatea studiilor – 1 an.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile de la afişarea anunțului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 28 ianuarie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 02 februarie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0253/230.606

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 8, partea a III-a, Miercuri, 05 ianuarie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Gorj