Posturi vacante, Primăria Comunei Cernica | 08 iulie 2021

Angajator: Primăria Comunei Cernica, județul Ilfov

Posturi vacante:

  • funcţia contractuală de conducere de director – din cadrul Centrului de zi pentru copii în familie-creşă;
  • funcţiile contractuale de execuţie de educator-puericultor – 2 posturi – din cadrul Centrului de zi pentru copii în familie-creşă.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de director:

  • candidații trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,
  • sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de educator-puericultor:

  • candidații trebuie să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minimum 6 luni;
  • să fi absolvit una dintre următoarele forme de învățământ:

a) studii medii în domeniul pedagogic cu una din specializările: educator puericultor/educator/educator – învățător/învățător-educator;

b) studii medii și specializare în ocupația de educator-puericultor obținută prin absolvirea unor cursuri autorizate dc Ministerul Educației Naționale;

c) studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul pedagogic, cu una din specializările: educator puericultor/ educator/educator – învățător/învățător-educator;

d) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din următoarele domenii: științe ale educației, psihologie sau filologie, cu dovada parcurgerii unui program de formare psihopedagogică  în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile de la publicarea anunțului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 08 iulie 2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Cernica din Cernica, judeţul Ilfov;
  • proba orală se va desfășura în data de 12 iulie 2021, ora 11.00.

Telefon: 021/369.51.55

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 528, partea a III-a, Marţi, 15 iunie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Ilfov