Posturi vacante, Primăria Comunei Baloteşti | 28 martie 2022

Angajator: Primăria Comunei Baloteşti, sat Săftica, calea Bucureşti nr. 89, nr. judeţul Ilfov

Posturi vacante: 

  • coordonator personal de specialitate – 1 post;
  • psiholog – 2 posturi.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de coordonator personal de specialitate:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior  în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică în psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoarede la publicarea anunțului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 28 martie 2022, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura  în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 0213/511.092, int.118

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 183, partea a III-a, Joi, 03 martie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Ilfov