Posturi vacante, Institutul Național al Magistraturii | 15 noiembrie 2021

Angajator: Institutul Național al Magistraturii, București, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5

Posturi vacante: consilier grad IA – psiholog (2 posturi) în cadrul Departamentului de formare profesională inițială

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de consilier, grad profesional IA – 1 post:

 • studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitate de cel puțin 6 ani și 6 luni;
 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum specialist, forma de atestare autonom;
 • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat, în condițiile art. 18 din Legea 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe propria răspundere;
 • cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel) – nivel mediu, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestate) care să ateste deţinerea acestora, emise în condiţiile legii;
 • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestate) care să ateste deţinerea acestora, emise în condiţiile legii.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de consilier, grad profesional IA – 1 post:

 • studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitate de cel puțin 6 ani și 6 luni;
 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologie clinică, treapta de specialitate minimum specialist, forma de atestare autonom;
 • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat, în condițiile art. 18 din Legea 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe propria răspundere;
 • cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel) – nivel mediu, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestate) care să ateste deţinerea acestora, emise în condiţiile legii;
 • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale, dovedite cu documente (certificate, diplome, atestate) care să ateste deţinerea acestora, emise în condiţiile legii.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 15 noiembrie 2021, ora 11.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 19 noiembrie 2021, ora 11.00.

Telefon: 021/407.62.40

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1051, partea a III-a, Vineri, 22 octombrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în București