Posturi vacante, Direcția de Asistență Socială Roman | 20 iulie 2021

Angajator: Direcția de Asistență Socială Roman, judeţul Neamţ

Posturi vacante:

 • coordonator personal specialitate, grad II, la Serviciul îngrijiri la domiciliu – 1 post;
 • psiholog, grad profesional principal, la Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de coordonator personal de specialitate:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative;
 • vechime în specialitate de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale pentru absolvenţii din domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie;
 • vechime în specialitate de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale pentru absolvenţii din domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specializarea psihologie;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
 • aviz de exercitare a profesiei de psiholog practicant eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 20 iulie 2021, ora 10.00 la sediul D.A.S. Roman, Casa Pâinii, str. Speranţei nr. 11;
 • proba interviu se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 0233/744.771

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 575, partea a III-a, Vineri, 25 iunie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Neamţ