Posturi vacante, DGASPC Vaslui | 29 martie 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu sediul în Vaslui, Șoseua Națională Vaslui- Iași nr. 1

Posturi vacante: 

 • inspector de specialitate, gradul IA (S), la Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte și Monitorizare Servicii Sociale – 1 post;
 • inspector de specialitate, gradul I (S), la Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte și Monitorizare Servicii Sociale – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul IA (S):

 • absolvent cu diplomă de licență în domeniul asistență socială, psihologie, sociologie sau echivalentă, cu o experiență de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,

sau

 • este asistent social cu studii de licență, cu un an vechime,

sau

 • este absolvent cu diplomă de licență în domeniile juridic, medical, economic, științe administrative sau echivalentă, cu o experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul I (S):

 • absolvent cu diplomă de licență în domeniul asistență socială, psihologie, sociologie sau echivalentă, cu o experiență de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,

sau

 • este asistent social cu studii de licență, cu un an vechime,

sau

 • este absolvent cu diplomă de licență în domeniile juridic, medical, economic, științe administrative sau echivalentă, cu o experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 29 martie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfăşura în data de 05 aprilie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0235/315.138, int. 1110 sau 1111

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 197, partea a III-a, Luni, 07 martie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Vaslui